ana sayfa makaleler dosyalar sistem iletişim
 

YÜKSEKÖGRETİM PROGRAMLARI VE MESLEK SEÇİMİNDE GÖZETİLECEK HUSUSLAR

YÜKSEKÖGRETİM PROGRAMLARI VE MESLEK SEÇİMİNDE GÖZETİLECEK BAZI HUSUSLAR

Ortaöğretimini bitiren ve yükseköğrenim görmek üzere hazırlanan gençlerden bazılarının, yükseköğretim programları hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları ve bu nedenle tercih ettikleri programları belirlemede ve sıraya koymada güçlük çektikleri gayet açıktır. Bazı adaylar ilk birkaç tercihlerini bilinçli olarak yazmakta, diğerlerini başkalarının öneri ve telkinlerine göre belirlemekte ve sıralamaktadırlar. Bu adaylar, hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları fakat tercih listesinde yer verdikleri bir programa yerleştikleri zaman "istemediğim bir programa girmek zorunda kaldım" şeklinde yakınmaktadırlar.

Tercih sıralarının başlarına, isteyerek ve bilinçli olarak yazdıkları programlara yerleşen bazı adaylar ise bir süre sonra programın beklentilerine uygun olmadığını fark etmekte ve hayal kırıklığına uğramaktadırlar. Bu da programlar ve meslekler hakkında edinilen bilgilerin bazen yüzeysel ve belki de hatalı olabileceğini göstermektedir.

Bir alanda insangücü ihtiyacı olduğunda, bunu karşılayacak eleman yerleştirilmesine önem verilir ve kısa zamanda o alana işgücü talebi ve buna bağlı olarak mesleğin çekiciliği artabilir. Bugün için sağladığı olanaklar yönünden pek çekici olmayan veya tanınmayan bir meslek, bir zaman sonra çekici hale gelebilir.

İyi gelir getiren sürekli bir iş sahibi olmak her gencin doğal isteğidir. Ancak bir kimse bu isteğini, ilgi ve yeteneklerine uygun, yani hoşlandığı ve en iyi yapabileceği işleri gerektiren bir meslek seçmekle ve bu mesleğin başarılı bir üyesi olmaya çalışmakla gerçekleştirebilir.

Ülkemizde yükseköğrenim görmüş gençlerin iş bulma şansları sınırlıdır. Bu gençlere en önemli işveren durumunda olan resmi kurumlar arasında sınavla eleman alanların sayısı giderek artmakta ve bir yükseköğretim diplomasına sahip olmak, bir işe yerleşmek için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle bir yükseköğretim programına yerleşen gencin o programda kendini çok iyi yetiştirmesi, fırsatları değerlendirerek bir yabancı dil öğrenmesi, bilişim dünyasından haberdar olması ve mümkünse yüksek lisans öğrenimi yapması yararlı olur.

Ülkemizde yaşanan enflasyon nedeni ile maaş ve ücretlerde sık sık düzenlemeler yapılmaktadır. Bu nedenle meslek elemanlarının aylık veya yıllık kazançları hakkında kesin rakam vermek yanıltıcı olacaktır. Yükseköğrenim görmüş gençlerin çoğu kamu sektöründe, bir kısmı özel sektörde, küçük bir bölümü ise kendi özel işyerinde çalışmaktadırlar.

Kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda ücretlerin sınırları yasa ve kararnamelerle belirlenir ve az çok standarttır. Bağımsız çalışanların gelirleri yüksek ama değişken olabilir. İyi gelir, meslekte ilerlemekle sağlanabilir; bu ise yeteneğe bilgiye ve disiplinli çalışmaya bağlıdır.

Kuşkusuz bir programı tercih etmeyi düşünen bir gencin öğrenmek istediği pek çok husus olabilir. Bu durumda kişi o meslekte çalışan insanların nasıl bir ortamda çalıştığını, ne gibi faaliyetlerde bulunduğunu okuyarak veya sorarak öğrenmeli, çalışma şekli ve ortamını görmek için işyerlerini ziyaret etmeli, çalışanlarla konuşmalı, konu ile ilgili yetkililerin görüşlerinden yararlanmalıdır.

Meslek seçimi son anda, alelacele verilen bir karara dayandırılmamalı, üzerinde ayrıntılı olarak düşünülmeli ve seçenekler iyice araştırılmalıdır.

 

SİSTEMİN ANA BAŞLIKLARI

Üniversiteye Geçiş Süreci
Sınav Sistemi
Hesaplanacak Puanlar
LYS Puanları - MF
LYS Puanları - TM-TS-DİL
İstatistikler
Tercihte Bilinecekler
Kılavuz İncelemesi
Öğrenci Seçme Değişkenleri
Meslek Seçme Değişkenleri
Anne Baba Rolleri
 

Site içeriği izinsiz kopyalanamaz ve yayınlanamaz.